ไปเราไปเคลื่อนนโยบายกัน 2 : 3 ข้อ เพื่อเอาข้อเสนอนโยบาย ไปใส่มือองค์กรรัฐ

B-chai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทเรียน 3 ข้อสำหรับการผลักดันข้อเสนอนโยบายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) รู้ว่าเรื่องของเรา อยูู่ตรงไหนในบทบาทหน้าที่ แผนประจำปีของหน่วยงานรัฐที่จะใช้ประโยชน์จากงานเรา เช่น จะเสนอเรื่องการพนัน ไปให้ กสทช. เราก็ต้องดูว่า การพนัน สัมพันธ์กับบทบาทกับ กสทช. อย่างไร ในกฏหมาย แผนประจำปี หรือเงื่อนไขอนุญาต ของกสทช เขามีคำอะไรที่เกี่ยวข้องกับ งานพนัน เช่น การกำกับไม่ให้มีการเผยแพร่สิ่งที่ผิดกฏหมาย
อ๊า พนัน ก็เป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย เราก็เอาตรงไปเชื่อมโยงได้

2) รู้ว่าจะหาตัวช่วยให้เขารับข้อเสนอเราอย่างไร บางที การเสนอตรงๆ ก็อาจจะไม่สามารถรับโดยตรง ต้องมีตัวช่วย เช่น อ้างมติ ครม. คำสั่งนายก หรือมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อะไรก็ตามแต่ ที่สามารถอ้างอิงกลับมาสู่ การที่องค์กรของรัฐต้องรับ ข้อเสนอของเราได้

3) รู้ว่าลักษณะขององค์กรรัฐ ที่เราไปเสนอเขาให้ความสนใจในประเด็นไหน
อย่างไรด้วย อันนี้ ก็ต้องประเมินจาก ข่าว บทสัมภาษณ์ หน่วยงาน นั้นๆ ว่าช่วงดังกล่าวเขาพูดถึงอะไรบ้าง ก็พยายนามหาจุดเชื่อมโยงกับงานของเรา

แลดูเหมือนจะง่าย แต่ก็พอจะเป็นแนวทางให้นำไปใช้ได้ ‪#‎เคลื่อนนโยบาย‬

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไป...เราไปเคลื่อนนโยบายกันความเห็น (0)