รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม ประจำปี 2558 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม

10 ปีบนถนนสีขาว ขอบคุณวิชาชีพพยาบาลที่ทำให้มีวันนี้ อาจารย์ สาวิตรี สิงหาด รับโล่รางวัล พยาบาลดีเด่น สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รางวัลพยาบาลดีเด่น สาขาบริการวิชาการและบริการสังคม จากสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558ความเห็น (1)

ยินดีด้วยค่ะ