การเรียนวันนี้เป็นการเรียนที่หน้าเบือแต่ว่าจำใจต้องเรียนเพราะว่ามันเป็นความรู้และเป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องถึงแม้ว่าจำไม่เต็มมากๆๆๆๆๆๆๆ