สิ่งที่มาเรียนรู้วันนี้ เริ่มขึ้นก็แก้ไข blog and multiplyให้สมบูรณ์ อีกแล้วค่ะ