๖๙๒. รายทางของชีวิต

รายทางของชีวิต

"ชีวิต" คือ การเรียนรู้ ๆ ตั้งแต่เริ่มลืมตาอ้าปากเกิดมาบนโลกใบนี้...

เรียนรู้ไปจนกว่าจะตาย เรียกว่า ตั้งแต่เกิดมาจนตาย...มนุษย์เรา

ต้องเรียนรู้ชีวิตทุกคน...มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกัน...

สำหรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมาของชีวิต...ฉันเรียกว่า...รายทางของชีวิต

หรือรายละเอียดของชีวิต...ที่แต่ละคนจะเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ชีวิต

ของแต่ละคนไว้...ฉันเองก็เหมือนกัน...ฉันเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ สะสมไว้

เป็นประสบการณ์ชีวิตของฉันเอง...เรียนรู้ชีวิตและเข้าใจชีวิตของตนเอง

และคนรอบข้าง...ปกติ ฉันไม่ค่อยได้ไปเที่ยวมากนัก...อาศัยไปเป็นวิทยากร

บรรยายให้บริการวิชาการกับผู้อื่น...ฉันจึงแวะพัก แวะศึกษา เพื่อเก็บเป็น

ประสบการณ์ชีวิตของฉันเอง...สิ่งที่ทำส่วนใหญ่ คือ การได้ไปไหว้ตัวแทน

ของพระพุทธเจ้ามากกว่า...แต่สิ่งที่ได้ นั่นคือ ความสุขใจที่ตัวเองได้รับ...

เพราะนี่คือ รายทางของชีวิต...ที่ฉันได้เก็บเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ได้เกิดมา

ในภพนี้...และนำมาบูรณาการกับการใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดความสุขใจ

ในการดำรงชีวิต...ให้คงอยู่บนโลกนี้ได้ด้วยความสุข...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (3)

ไปหลายที่เลยนะค

เขียนเมื่อ 

ค่ะ พี่แก้ว ไหน ๆ มรภ.มหาสารคาม เชิญไปที่เขาค้อแล้ว...มรภ.เลย เชิญต่อเลยค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ