โลกและชีวิต (169) จริงไหม ?ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

"ประสบการณ์" หรือ "ร่องรอย" ที่อยู่ในตัวคน ไม่สามารถผ่านออกมาให้คนอื่นทราบได้...นอกจากถ่ายทอดหรือบันทึกร่องรอยนั้น ๆ ให้คนอื่นได้อ่าน...หรือจากที่คนรุ่นหลังได้พูดคุย หรือสัมผัส คนเหล่านั้น

-สวัสดีครับ

-ชอบภาพ...ครับ

-"การรอคอย...เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต"

-ได้รับพลังใจครับ...

เขียนเมื่อ 

สวยงามอีกแล้วขอบคุณค่าา

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.บุษยมาศ

การเขียน คือการ "แบ่งปัน" โดยแท้จริง
เป็นการแบ่งปันในอีกมิติหนึ่งที่มนุษย์เราล้วนต้องให้ความสำคัญให้มากๆ
หลายต่อหลายครั้ง "พูด แล้ว หาย"
"พูด แล้ว ไม่จำ-ลืม"
นี่คือชะตากรรมของการสื่อสารของมนุษยชาติอย่างเราๆ ครับ

เขียนเมื่อ 

ครับ คุณเพชรน้ำหนึ่ง

หลายชีวิต
ร อ ค อ ย
ทั้งที่รู้ว่า
เป็นการรอคอยอย่างไร้ฝั่งฝัน..

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ for far

การเดินทางในแต่ละครั้ง
ช่วยให้ผมทบทวนตัวเอง
และถอดรหัสชีวิตรอบตัวไปพรางๆ ครับ