กิจกรรมจัดตั้งสภาเด็กเเละเยาวชน ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

...............กิจกรรมจัดตั้งสภาเด็กเเละเยาวชน ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ วัดชัยประสิทธิ์ บ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดตั้งสภาเด็กเเละเยาวชนในระดับตำบล เเละสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเเละกัน เพื่อจะเป็นต้นทุนเสริมพลังกันในการขับเคลื่อนงานต่อไปในอนาคต ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในตำบลเเพงเหมือนกัน เเต่อยู่คนละหมู่บ้าน ต่างอายุ ต่างโรงเรียน จึงทำให้ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักกันเเละกันมากนัก แต่โดยพื้นฐานแล้วเด็กกลุ่มนี้มีความกล้าเเสดงออกเเละมีความเป็นผู้นำในระดับหนึ่งอยู่เเล้ว จึงมีกระบวนการ คือ การรู้จักเพื่อนๆ รู้จักตนเอง รู้จักหลักการทำงานเเบบเป็นทีม เเละรู้จักสภาเด็กเเละเยาวชน

...............กระบวนกรหลักในกิจกรรมนี้ ได้เเก่ แซม แสน วิน พี่จูน เเละพี่ๆในสถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กเเละเยาวชน โดยในกระบวนการแรกเป็นกิจกรรมทำความรู้จักกัน

กิจรรมดอกไม้ 5 กลีบ : เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เล่นไปสอบถามเพื่อนๆที่เราไม่รู้จักที่อยากรู้จักเขามากยิ่งขึ้น โดยมีคำถามให้เขียนคำตอบจากการสอบถามลงไปในช่องของเเต่ละกลีบต่างๆ 5 กลีบ อาทิ กลีบที่ 1 ไปถามคนในกลีบที่ 1 ว่าเขาชื่ออะไร อยู่โรงเรียนไหน กลีบที่ 2 ไปถามว่าเวลาว่างๆเขาชอบทำอะไร เป็นต้น ซึ่งข้อสังเกตจากกิจกรรมนี้ คือ เด็กๆมีความตื่นเต้น เเละพยายามที่จะลุกไปถามเพื่อนๆอย่างรวดเร็ว หลายๆคนมีการถามเพื่อนๆนอกประเด็นอีกด้วย เเต่เนื่องด้วยเป็นการเน้นที่การเขียนด้วย สำหรับเด็กประถมหลายคนเเล้ว อาจทำให้ยากเเต่ก็สามารถทำได้เเต่ต้องใช้ระยะเวลา เเต่โดยส่วนใหญ่กิจกรรมนี้ ก็อาจต้องพัฒนาในเรื่องของข้อคำตอบของคำถามที่ต้องกระชับเเละไม่ยาวจนเกินไป

กิจกรรมสันทนาการเเบบละลายพฤติกรรมอื่นๆ : อาทิ เเตะอะไรดีจ๊ะ กระโดด 1234 เลขปริศนา ผีเปลี่ยนโรง กลมเเละเหลี่ยม สปีชีส์ ฯ เป็นกิจกรรมที่เสริมขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นน้ำมันให้กระบวนการไหลลื่น เเละยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กันเเละกัน เพราะการที่จะทำงานร่วมกันได้่นั้น ความคุ้ยเคย ความรู้จักกันเเละกัน เป็นสะพานไปสู่การพัฒนางานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมเเละมีพลัง การสร้างความสัมพันธ์จึงมีความสำคัญอีกประการหนึ่ง ภาพที่เห็น คือ เด็กๆมีรอยยิ้ม ความสนุก เเละหลังจากพัก เด็กๆหลายๆที่เริ่มมีการจับกลุ่มคุยกันเพิ่มมากขึ้นในระหว่างพักทานของว่าง

กิจกรรมผู้นำ 4 ทิศ : เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เรื่องของการให้รู้จักจริตของตนเอง ตามหลักจริต 6 ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการให้รู้จักอุปนิสัย ข้อดี ข้อเสียของตนเอง ด้วยการเทียบเคียงไปยังสัตว 4 ประเภท ได้เเก่ ทิศเหนือ คือ กระทิง(โทสะจริต) ทิศใต้ คือ หนู(ราคะจริต) ทิศตะวันออก คือ อินทรีย์(วิตกจริต) เเละทิศตะวันตก คือ หมี(โมหะจริต) มีความมุ่งหวัง คือ การเข้าใจตนเองเเละเข้าใจผู้อื่นร่วมด้วย เพื่อเป็นความเข้าใจภายใน ในการพัฒนางานกับเพื่อนๆ อย่างเข้าใจจริตของเเต่ละคน กระบวนการ คือ ให้เเต่ละคนคนหาคนเอง ด้วยการอ่าน นิสัยของสัตว์เเต่ละตัวเเล้วเทียบเคียงกันตนเองว่า สัตว์ตัวไหนที่เหมือนเรามากที่สุด หลังจากนั้นก็มาทำ กราฟ 4 ทิศ เพื่อวาดความเป็นตนเอง หลังจากนั้นก็เล่าให้เพื่อนๆในกลุ่มฟัง เเละให้เเต่ละกลุ่มสรุปผลที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม ข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจน คือ ในระหว่างการค้นหา หลายคนสะท้อนว่า ตนเองเป็นหลายๆตัว ซึ่งไม่สามารถตัดสินได้ชัดเจนว่าเราเป็นสัตว์ตัวไหน เเละหลังจากกิจกรรมมีเสียงสะท้อนจากเด็กๆ ที่ถามกันว่า เธอเป็นหนูใช่มั้ย "ใช่ๆ" "ฉันก็เป็นหนูเหมือนกัน" เป็นเสียงที่คุยกันอยู่ครูหนึ่งระหว่างพักเบรก ฯ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เด็ก ในวัยมัธยมอธิบายความเป็นตนเองเมื่อเทียบเคียงกับสัตว์ทั้ง 4 ทิศได้อย่างเข้าใจ

กิจกรรมปมมือนุษย์ : เป็นกิจกรรมเสริมพลังทีมในการทำงานโดยให้เเต่ละกลุ่มนำมือมาจับเเละประสานกัน โจทย์ คือ ทำอย่างไรก็ได้ให้เเก้ปมมือนี้ออกจากกัน เเต่ห้ามสลับด้านการจับมือเเละห้ามปล่อยมือ เด็กๆเเต่ละกลุ่มก็เร่งแก้ปมมือนี้กันอยู่ครู่หนึ่ง ข้อสงเกต คือ กิจกรรมมีจุดด้อยอยู่ว่าหากพี่ๆไม่ดูดีๆ เด็กๆอาจไม่เข้าใจเเละไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ทำให้หลายกิจกรรมที่ทำผ่านมา จะเห็นกลุ่มที่เร็วที่สุด"เร็วมาก" บางครั้งไม่เข้าใจกติกา บางครั้งก็ไ่ซื่อสัตย์กับตนเอง วิธีการเสริม คือ 1) ให้เเต่ละกลุ่มมีพี่ๆคอยดูหลายๆคน 2)ให้ทำทีละกลุ่มหากมีพี่น้อยคน เเต่ถึงอย่างไร ตอนสรุปผลควรเสริมเรื่องการซื่อสัตย์กับตนเองเเละผู้อื่นร่วมด้วย หลังจากกิจกรรมนี้เสร็จลงก็ให้เเต่ละกลุ่มสะท้อนผลของตนเองว่า ประทับใจอะไร ได้เรียนรู้อะไร เด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งสะท้อนว่า "ในการทำงานนั้นครั้งเเรก เราก็อาจมีผิดพลาดบ้างหรือทำไม่สำเร็จ เเต่พอทำซ้ำๆในครั้งต่อไป มันจะทำให้เราสำเร็จได้" ฯ กิจรรมนี้มีบทเรียน คือ เสริมเเง่คิดเรื่องกรทำงานเป็นทีม ที่เหมือนการบืนเเบบนก ที่บางครั้งต้องสลับกันทั้งนำเเละตามในคนๆเดียวกัน


...............จากนั้นเป็นกิจกรรมที่เสริมเข้ามาเพื่อพัฒนาด้านจิตใจให้กับเด็กๆ เช่น การทำวัตรเช้าเเละทำวัตรเย็น การกวาดลานวัด การฟังบรรยายธรรมะเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การฟังบรรยายเรื่องผู้นำเเละผู้ตาม เป็นต้น ซึ่งกระบวนการต่อมาเป็นกิจกรรมจัดตั้งสภาเด็ดเเละเยาวชนโดยการทำความเข้าใจ ให้ความรู้เรื่องสภาเด็กเเละเยาวชนก่อน เเล้วจัดตั้งคณะองค์กรการทำงานของสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลเเพง ด้วยการเสนอชื่อเพื่อนหรือชื่อตนเอง วิทยากร คือ พี่เอก พี่ชล พี่จูน เเละพี่แหวนจากสถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กเเละเยาวชน ซึ่งก็ผ่านมาได้ด้วยดี จากนั้นเป็นกิจกรรมอำลา เขียนเเทนความรู้สึก ความคิด ความประทับใจของตนเอง ที่มีต่อเพื่อนๆ ต่อพี่ๆ ต่อกระบวนการ หรือต่อด้านอื่นๆ

...............ขอขอบพระคุณพี่อ้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเเพง สถาบันพัฒนศักยภาพเด็กเเละเยาวชน เเละสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลเเพงทุกๆคน ที่มาร่วมสร้างรอยยิ้ม สร้างปัญญา สร้างสังคมไทยร่วมกัน อย่างมีคุณค่า กลไกนี้จะเดินไปเรื่อยๆ ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกพอเพียงความเห็น (0)