ความรักชาติ

rojfitness
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การแสดงออกถึงความรักชาติที่สูงสุด

มิใช่เพียงด้วยคำพูด แต่ด้วยการกระทำตนให้เป็นแบบอย่าง


โดย จอห์น ฟิตซ์เจอรัลด์ เคนเนดี (John Fitzgerald Kennedy) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เจเอฟเค (JFK ย่อจากชื่อภาษาอังกฤษ)

(29 พฤษภาคม ค.ศ. 1917 — 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1963)

เป็นประธานาธิบดีคนที่ 35 ของสหรัฐอเมริกา เจ้าของวาทะเปี่ยมไปด้วยจิตสำนึกหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมือง:

"จงอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ออกกำลังกายให้มีสุขภาพดี แล้วได้รูปร่างดีเป็นของแถมความเห็น (1)

ใช่ที่สุดค่ะ ""จงอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่าท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติ""