สรุปเป้าหมายของการเรียนกฎหมายและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

๑๓ พ.ย. ๔๙ 

ในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอนนั้นนั้นอ.แหววสอนว่า"กฎหมายคืออะไร"

โดยให้การบ้านในทุกท่านไปทำคือ ถามว่าคุณอยากเรียนอะไรในวิชานี้

ซึ่งผ่านไป ๑ อาทิตย์นักศึกษาก็เสนอว่าอยากเรียนอะไรบ้าง 

 

หัวข้อ ที่ ๑  การรู้ข้อดีข้อเสียของกฎหมายและเทคโนโลยี

๑. ต้องเริ่มต้นจาการไปดูว่ามีกฎหมายว่าด้วยโทรคมนาคม หรือรวมตลอดถึงอิเล็กทรอนิกส์ต่างต่าง ๆ มีทั้งหมดกี่ฉบับ 

หน่วยงานที่รวบรวมกฎหมายของประเทศไทย คือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผ่านทางเวปไซต์ www.krisdika.go.th ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายลายลักษณ์อักษรของประเทศไทยทั้งกฎหมายในระดับ พระราชบัญญัติ จนถึงกฎหมายลูกทั้งหมด

อ.เสนอให้เข้าไปหาว่ามีกฎหมายทั้งหมดกี่ฉบับที่เข้ามาจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร และในกฎหมายฉบับนั้นมีส่วนใดที่

๑. รัฐเข้ามารับรอง Recognition

๒.รัฐเข้ามาควบคุม Control

๓.รัฐเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน Promote ให้สิทธิพิเศษ

แล้วอ.จะค่อย ๆ แนะนำว่า แต่ละคนขาด อะไร 

 

หัวข้อที่ ๒  รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีใดบ้าง โดยกฎหมายและนโยบาย -- กฎหมายมหาชน เช่น

การแข่งขัน ของ operator ในตลาด Telecom 

การแข่งขันของแต่ละบริษัทซึ่งมีทุนซึ่งเป็นต่างด้าวเป็น องค์ประกอบไม่มากก็น้อยแต่ละบริษัทถึงขั้นที่การแข่งขันไม่เป็นธรรมหรือไม่

การใช้กฎหมายนโยบายในลักษณะนี้ รัฐเข้ามามีส่วนโดยเข้ามา ควบคุม หรือสนับสนุน อย่างไรหรือไม่

 

หัวข้อที่ ๓ การที่เอกชนทำสัญญากัน -- กฎหมายเอกชน

๑. การจัดการตัวบุคคล --เข้าไปจัดการตัวตนของบริษัทว่าใครถือหุ้นเท่าใด
สถานการณ์ตามสัญญาหากต้องการถอนหุ้น หรือขายหุ้นให้กับผู้อื่นสามารถขายให้ใครได้บ้าง

๒.การจัดการนิติสัมพันธ์ -- franchise การร่วมทุน การซื้อสินค้า

๓. การจัดการทรัพย์สิน -- สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา  

รัฐจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีเดียวคือ unfair contract terms 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน RUT-TA for Telecom Law

คำสำคัญ (Tags)#it-law#telecom-law

หมายเลขบันทึก: 59414, เขียน: 13 Nov 2006 @ 20:29 (), แก้ไข: 25 Mar 2012 @ 19:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)