ข่าวนี้เกี่ยวเทคโนโลยีในกการจัดเก็บซึ่งได้มีการคิดค้นหน่วยความจำระดับ สเตอเรจที่สามารถจัดเก็บข้อมูลบนdiskแนวใหม่ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีความเร็วสูงยิ่งขึ้น

ได้รับความรู้เรื่องเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล

ข่าวนี้เป็นข่าวที่ดีที่ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น