วันนี้เหนื่อยมากๆ...เลยแหละ...

อยากให้มหาลัยเปลี่ยนคอมใหม่สักกะที

หางานได้........แล้วก็ค้างหาใหม่เป็น 10  รอบ

แต่...ก็สู้..สู้.สู้ ..ตาย