ข่าวจากการสืบค้น

  Contact

  ปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ได้มีไว้ให้ทุกข์  

                  

 รอบรู้เรื่องซอฟล์แวร์กับ SIPA

       แนวความคิดและที่มาของนวัตกรรมสารสนเทศ ( ICT) เกิดจากแนวความคิดของ พ.ท.ต.ดร.ทักษิณ  ชินวัตรที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอร์นิกส์จึงมีโครงการขึ้นมา ดังนั้นการดำเนินการอย่างเป็นทางการจึงเกิดขึ้นภายใต้การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟล์แวร์แห่งชาติ โดยเลือก  ภูเก็ต  เชียงใหม่และขอนแก่นเป็นฐานที่ตั้ง

     

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Post ID: 59399, Created: , Updated, 2012-02-11 16:20:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (1)

ข่าวนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเรื่อง  นวัตกรรมสารสนเทศ  ซึ่งบอกถึง โครงการเกี่ยวกับ  ICT  หรือที่เรียกว่า  นวัตกรรมสารสนเทศ   ทำให้ทราบถึงเรื่องราวอื่น ๆ เกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอร์นิกส์ที่เรายังไม่ทราบหรือทราบมาบ้างแล้ว