GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข่าวที่น่าสนใจ

ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

มหามกุฎราชวิทยาลัยถกผู้บริหารกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีการศึกษาและระบบโทรศัพท์ได้ย้ายมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดนยโยบายหลักเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงโครงการ

ข้อคิดเห็น เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเพราะได้รู้รพบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 59396
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

เทคโนโลยีเป้นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน