จุฬาฯ ติดอันดับ 95  เทคโนโลยีระดับโลก

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกประจำปี 2549       โดยเดอะไทมส์ ไฮเออร์ สาขาเทคโนโลยี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้อยู่ในอันดับ 95 โดยในประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมหาวิทยาลัยเพียง 3 แห่งที่ติด100 อันดับแรก

นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่มีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพติดอันดับต้นๆของประเทศในกลุ่มอาเซียนและของโลก แสดงถึงพัฒนาการการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีในประเทศไทยซึ่งสามารถพัฒนาไปได้ในระดับที่น่าพอใจ