สรุปข่าว

  ติดต่อ

  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด  

SIPA เป็นหน่วยงานหลักในประเทศได้สนองนโยบายของรํฐที่ต้องการกระจายไอซีทีให้เข้าสู่ทุกส่วนของประเทศจึงได้จัดตั้งโครงการ ICT City หรือชุมชนเมืองที่มีการนำระบบไอซีทีมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมีรูปแบบคือ

ICT City ต้องมีบริการโทรคมนาคมแบบ Universal Broadband Access

ICT City ต้องเป็นโครงการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน

ICT City สร้างเพื่อชุมชน

ICT City ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ระบบไอซีที ด้วยการพัฒนาความรู้

ICT City เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของแต่ละชุมชน

ดังนั้น SIPA จึงได้เดินหน้าดันโครงการนำร่อง ICT City โดยจัดตั้งขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต และขณะนี้ทาง SIPA ก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งประเทศ

นับว่าเป็นการดีที่ชุมชนจะมีระบบไอซีทีใช้ เพื่อประชาชนจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินชีวิตทันต่อโลกไร้พรมแดน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 59387, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:20:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)