Contact

สรุปข่าว

  เทคโนโลยี  

โน๊ตบุ๊กลุ้นชิงลูกค้าคอมตั้งโต๊ะ

     หันราคาเลือเหลือ  15000  บาทต่อเครื่อง

ผู้ใช้ชึ้แนวโน้มตลาดโน๊ตบุ๊กราคาหล่นและคอมตี้งโต๊ะระบุวางขายหุ้นตั้งลดราคาเริ่มต้นเพียง  15000  บาท  พร้อมเผยเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงบ่อย  พฤติกรรมผู้ใช้บริโภคคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่เพราะสร้างการกระตุ้นตลาดโน๊ตบุ๊กในแนวหน้า  พีซี 

นายกมล  นิยมไทย  ผู้จัดการผ่ายธุรกิจเทคโนโลยีบริษัทโตชิบ่าประเทศไทยจำกัดเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจในงาน  คอมมาท  คอมเทค  2006  ที่ผ่านมาเริ่มเห็นโปรโมชั่นลดราคาโน๊ตบุ๊กลงมาใกล้เคียงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ทั่งนี้คาดว่าโปรโมชั่นดังกล่าวจะกลายเป็นมาตราฐานขจองราคาโน๊ตบุ๊กปีหน้า

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 59381, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)