เสนอข่าวและเสนอข้อคิดเห็น

เรวดี
ความรู้หลากหลาย

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อองค์กรต่างๆมากที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เครือข่ายภายในองค์กร  เป็นต้น

   นอกจากนี้แล้วยังมีความสำคัญกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต่อเนื่องไปถึงอนาคต ได้แก่ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็ปไซต์         เป็นต้น     เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารโดยผ่านระบบสารสนเทศนี้ ซึ่งเรียกว่า"ระบบประมวลผลรายการธุรกรรม"

         ข้อคิดเห็น                                                                          

ในอนาคตเทคโนโลยีสาระสนเทศมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งและมีผลในการตัดสินใจโดยมาจากระบบสารสนเทศมากกว่าความคิดของตัวเอง ทำให้ผลจากการวิเคราะห์อาจเชื่อถือไม่ได้เท่าที่ควร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 59378, เขียน: 13 Nov 2006 @ 18:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)