เสนอข่าวและเสนอข้อคิดเห็น

  ติดต่อ

  ความรู้หลากหลาย  

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อองค์กรต่างๆมากที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เครือข่ายภายในองค์กร  เป็นต้น

   นอกจากนี้แล้วยังมีความสำคัญกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต่อเนื่องไปถึงอนาคต ได้แก่ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็ปไซต์         เป็นต้น     เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารโดยผ่านระบบสารสนเทศนี้ ซึ่งเรียกว่า"ระบบประมวลผลรายการธุรกรรม"

         ข้อคิดเห็น                                                                          

ในอนาคตเทคโนโลยีสาระสนเทศมีความเกี่ยวพันกับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งและมีผลในการตัดสินใจโดยมาจากระบบสารสนเทศมากกว่าความคิดของตัวเอง ทำให้ผลจากการวิเคราะห์อาจเชื่อถือไม่ได้เท่าที่ควร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 59378, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:20:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)