วันนี้ตื่นแต่เช้าอาสาไปซื้อกับข้าวแทนเพื่อน โดยการแลกเปลี่ยนกับการให้เพื่อนรีดผ้าให้ 1ชุดฝนตกบรรยากาศน่านอนต่อมาก แต่เพราะรับปากไว้แล้วจึงต้องตื่นไปทำหน้าที่ตามสัญญา แล้วก็ลงมาดูข่าวตอนเช้าจนถึง 10 โมงกว่าๆจนขึ้นห้องเพื่อเตรียมตัวไปเรียนในตอนบ่ายวันนี้อาจารย์สอนเรื่องการให้รู้จักหาหนังสือจากแหล่งข้อมูลต่างๆบน website ต่อไปนี้หากฉันอยากหาข่าวหรือหนังสือดีดี สักเล่มฉันก็รู้วิธีแล้วแหละ