ปัญหาของเด็กสมัยนี้มีมากมาย แต่ที่จะยกตัวอย่างมานั้นก็คงเป็นปัญหายอดฮิดคือ ด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินไป เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือแพง ๆ การแชททางอินเตอร์เน็ต ตอนนี้เป็นปัญหาสำหรับวัยรุ่นเมืองไทยมาก อยากให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีอย่างพอเหมาะพอควร อยากให้นักเรียนเห็นการเรียนสำคัญกว่าเทคโนโลยี ........