วันนี้สิ่งที่ผมทำคือการทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีข้อความว่ากรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีที่มีขนาดกว้าง59เซนติเมตรยาว39เซนติเมตรเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ถูกมอบหมายให้ทำเป็นจำนวน16ป้ายส่วนรูปแบบของป้ายประชาสัมพันธ์คือพื้นเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีน้ำเงินตัวอักษรเป็นสติ๊กเกอร์สีขาวงานนี้พี่ที่ห้องศิลปกรรมค่อนข้างจะให้ทำงานนี้อย่างเต็มตัวเมื่อทำเสร็จแล้วผมก็ได้ติดตั้งรอบตึกกรมอนามัยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณลิฟต์ของกรมอนามัยจำนวน8ลิฟต์และอีกอย่างที่ผมได้ทำในวันนี้คือช่วยพี่ๆในฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดเตรียมสถานที่และบริการที่ห้องประชุมเนื่องจากมีนักศึกษามาดูงานที่กระทรวงสาธารณสุขครับ