นักเรียนห้องอ่อนมักจะชอบลอกกันโดยไม่คิดอะไรขอให้ใครทำมาทำถูกทำผิดไม่ได้สนใจสิ่งที่จดไว้กับที่ทำมาถูกต้องหรือไม่ไม่สนใจนักเรียนบางคนเรียนเก่งก็ยังลอกนักเรียนที่อ่อนกว่ามากๆในข้อที่ตนเองตอบไม่ได้ สร้างความวิตกให้กับผู้สอนมากเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนขาดความมั่นใจในตนเองอย่างมากผู้สอนจึงตกลงกับนักเรียนทำการทดลองด้วยกัน นักเรียนฟังคำสอนแล้วฝึกทำแบบฝึกเมื่อจบแล้วลองทำแบบทดสอบถ้าได้คะแนนไม่ดีจะยกเลิกการทดสอบนั้นเมื่อตกลงกันแล้วก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบผลออกมานักเรียนทั้งหมดทำคะแนนได้ดีเป็นที่พอใจของนักเรียนจึงชี้ให้นักเรียนเห็นว่าถ้านักเรียนตั้งใจสนใจไม่กลัวเสียก่อนแล้วปิดกั้นตัวเองว่าทำไม่ได้มันยากเกินไปจากการทดลองครั้งนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าสนใจก็ทำได้ถ้าไม่สนใจก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะโง่