เมื่อครั้งสอนรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้(อ038) ชั้นม. 6  มีบทเรียนอยู่บทเรียนหนึ่งเป็นเรื่องการทำอาหาร(recipe)ซึ่งนอกจากต้องเรียนศัพท์ สำนวน และตัวอย่างต่างแล้ว  จัดให้มีการสาธิตทำอาหารง่ายหน้าชั้นเรียนโดยจัดทำเป็นงานกลุ่ม 5-7 คน ให้นักเรียนส่งรายชื่ออาหารพร้อมวิธีทำเป็นภาษาอังกฤษจัดทำเป็นชิ้นงานมาส่งก่อน  จากนั้นให้แสดงวิธีทำโดยแสดงเป็นละครสั้นๆ นำเสนอวอธีทำอาหารเหมือนรายการโทรทัศน์ แต่บรรยายเป็นภาษอังกฤษ ซึ่งเด็กๆสนุกสนานกันมาก มีอยู่กล่มหนึ่งนำอุปกรณ์ทำส้มตำมาพร้อมสมบรูณ์มากมีทั้งครก และเคื่องปรุงทั้งหมด  คนนำเสนอโพกผ้าที่ศรีษะและใส่ผ้ากันเปื้อนสวยงาม  มีลีลาการตำส้มตำที่เพื่อนๆ ขำกลิ้ง แต่สามารถบรรยายประกอบเป็นภาษอังกฤษได้คล่องแคล่ว และถูกต้อง มีการเชิญครูให้ไปชิม  รสชาติดูไม่จืดเพราะเผ็ดมากเล่นเอาครูสำลัก และแทนที่จะถามครูเป็นภาษาอังกฤษว่ารสชาติดีไหม  มันดันถามครูว่า "แซบไหมคะอาจารย์"