เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง (1)

โรงเรียนต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง

จากผลการประเมินภายนอก รอบแรก    จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   ซึ่งรายงานให้ทุกโรงเรียนได้ทราบผลอย่างเป็นทางการแล้ว   

          
และมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  จำนวน  38  โรงเรียน   ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง  แต่ยังไม่ทราบผลอย่างเป็นทางการ      ว่าผ่านการรับรองได้มาตรฐานหรือไม่      

           
มีโรงเรียนอีกจำนวน   64  โรงเรียน  ที่ได้รับแจ้งจาก สมศ. ว่าจะประเมินภายนอก รอบสอง  ในช่วงปีงบประมาณ  2550         ซึ่งจะเริ่มการประเมินในวันที่  21  ธันวาคม  2549  ถึง วันที่  19  กุมภาพันธ์   2550  รวมระยะเวลาในการประเมิน  60 วัน  (ตามประกาศ ของ สมศ.  ลงวันที่  26  ตุลาคม  2549               จากเว็ปไซด์  
http://www.onesqa.or.th  )   กำลังเตรียมความพร้อมอย่างขะมักเขม้น   อย่าลืมคำว่า   หลงทางเสียเวลา  การเตรียมความพร้อมที่จะให้พร้อมจริง ๆ นั้น
              1. โรงเรียนควรจะย้อนไปทบทวนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  หมวด 6  มาตรา  47,48 , 49 และ 50 

              2. มองหาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  ได้ส่งประกาศไปทาง 
 e-office  แล้วตามหนังสือ  สพท.สพ.2  ที่ ศธ 04161/5902  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2549     คือให้โรงเรียนจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ  สพฐ.  จำนวน  18  มาตรฐาน  แต่ยังไม่มีเกณฑ์การประเมิน  เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน  และประเมินตนเอง          
             
ศาสตราจารย์  ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า แปลกใจที่โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก แต่ไม่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน   แสดงว่าโรงเรียนไม่ทำตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  หมวด 6  มาตรา  48 

              
ในส่วนที่  โรงเรียนต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง   แต่โรงเรียนจัดการบริหารจัดการเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. เท่านั้น พอประเมินแล้วก็ทิ้งไป  จะประเมินเมื่อไรก็เริ่มกันใหม่  ผิดวัตถุประสงค์ และเหนื่อยมาก
    
             
ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันใหม่เพื่อจะได้ไม่หลงทาง  เสียเวลา   การจัดทำระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา   ตามมาตรฐานของ  สพฐ.   จำนวน  18  มาตรฐาน นั้น  ทุกมาตรฐานมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ   สมศ. จำนวน 14  มาตรฐาน อยู่แล้ว  ท่าน ศาสตราจารย์  ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  ท่านยังแนะนำว่าให้เตรียมตัวโดยทำตาม มาตรฐานของ   สพฐ.  18  มาตรฐาน  
  โรงเรียนที่อยู่ในโครงการ ระบบดี  โรงเรียนมีคุณภาพ (หรือที่รู้จักกันในนาม ToPSTAR)   ก็เช่นเดียวกัน  เราได้ทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง องค์ประกอบของ สวร. จำนวน  12  องค์ประกอบ   มาตรฐานของ สพฐ. จำนวน  18  มาตรฐาน และ มาตรฐานของ สมศ. จำนวน  14  มาตรฐานแล้ว  ว่ามีความสอดคล้องกันจริง  ทำอะไรไว้บ้างแล้วเชื่อมโยงให้ได้  อย่าทิ้งไปแล้วหยิบเรื่องโน้นมาทำ  หยิบเรื่องนี้มาทำ  จะเหนื่อยและท้อแท้  ระบบต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบทำ  Flow Chart,   คู่มือระบบ ,  การประเมินทบทวนและ      Best Practice  ไว้แล้วส่วนที่ทำไว้แล้วนั่นแหละเป็นต้นทุนที่เราหยอดออมสินไว้แล้วอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  อย่าลืมนำมาแสดงเป็นข้อมูลให้ผู้ประเมินดูนะ
               3.อย่าลืมดูคำแนะนำของผู้ประเมิน ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ว่า โรงเรียนมีนนโยบาย  งาน  โครงการ/กิจกรรม  อะไรเพื่อพัฒนาสิ่งที่ผู้ประเมินภายนอกได้แนะนำไว้หรือยัง  เพราะประเด็นนี้จะใช้ในการการประเมิน  แบบอิงสถานศึกษา 
         
              
คงจะให้กำลังใจทุกโรงเรียนที่กำลังจะรับการประเมิน และโรงเรียนที่ยังไม่มีชื่อในรุ่นนี้ก็อย่างวางใจเพราะก็ต้องทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   และรายงานการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐาน ของ สพฐ.  จำนวน   18  มาตรฐาน   ส่ง  สพท.สพ.2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อสาธารณชน    ทุกสิ้นปีการศึกษา  ซึ่งก็ใกล้เวลาอีกแล้ว โรงเรียนใดมีความประสงค์จะให้ช่วยเหลือ แนะนำ  อะไรก็โทรศัพท์  คุยกันได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวสำรอง

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพภายใน#สมศ#ประเมินภายนอก#มาตรฐานการประเมิน#การประเมินตนเอง

หมายเลขบันทึก: 59361, เขียน: 13 Nov 2006 @ 17:06 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ในข้อ 3. ที่ศน.สุมาลีแนะนำนี้เป็เรื่องสำคัญที่โรงเรียนไม่ควรมองข้าม