ความสำเร้จในอาชีพครู

  ติดต่อ

  หายเหนื่อย  
คุณครูสามารถคิดค้นผลิตสื่อการสอน แทนการสอนตามหนังสืออย่างเดียว แล้วนักเรียนสนใจกับสื่อการสอน ทำให้การเรียนสนุกสนาน หลากหลาย นักเรียนได้ผลการเรียนที่ดีขึ้น แล้วนักเรียนสามารถนำความรู้จากสื่อการสอนของคุณครูไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจุบัน หรือในอนาคต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้มาสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ คุณครูอาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้างในบางครั้ง แต่เมื่อนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากคุณครูไปใช้ในชีวิตได้ก็รู้สึกชื่นใจ ความรู้สึกเหนื่อยก็จางหาย มันเป็นความประทับใจ ความภาคภูมิใจที่คุณครูได้มามอง และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ของคุณครูขึ้นมาทดแทนในคาบเรียน คุณครูจะให้นักเรียนมีส่วนร่วมเสมอในตอบคำถาม หรือลองไปทำสื่อการสอนเอง ทำให้นักเรียนได้เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยชีวิตต้องมีการเรียนรู้เสมอและตลอดเวลา ครูจึงต้องเพิ่มประสบการณ์และทักษะความรู้ด้วยการไปอบรมเพิ่มเติม การสอนภาษาอังกฤษสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นก็จะประสบผลสำเร็จกับตัวของนักเรียนเอง และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และรู้สึกรักวิชาภาษาอังกฤษ เพียงเท่านี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของครูสอนภาษาอังกฤษแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสำเร็จในอาชีพครู

หมายเลขบันทึก: 59360, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:20:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ความสำเร้จในอาชีพครู

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)