สมัยเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอสเป็นครูผู้สอนภาษาไทยให้นักเรียนต่างชาติและมีโอกาสได้พูดภาษาต่างประเทศกับเด็กต่างชาติจากประเทศต่างๆทำให้เกิดความคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะมีโอกาสไปต่างประเทศแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ว่าความฝันนั้นน่าจะเป็นจริงเนื่องจากเอเอฟเอสเริ่มมีโครงการแลกเปลี่ยนครูไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นปีแรกมีครูสมัครทั่วประเทศและได้ไปปีแรกปี2528และดิฉันมีโอกาสสมัครไปในปีต่อมารู้สึกตื่นเต้นและเกิดความภาคภูมิใจมากจนแม้จะผ่านไปถึง20ปีแล้วก็ตามทำให้คิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น