วันนี้วันที่  13  พ.ย.2549 มีเรียนคอมตอนบ่าย  แต่นั่งหน้าคอมมาตั้งแต่เช้า  อาจารย์ประกอบสอน  ให้เข้าไปใน  URL:ednet.nstru.ac.th/drprakob/เพื่อที่จะเรียน  เกี่ยวกับE-Book เข้าไปหาหนังสือของราม  ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์  ค้นหาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Kluwer  online  e  Books  ต้องสมัครสมาชิกด้วย  ตอนท้ายคาบก็อาจารย์สั่งงานและนัดแนะเรื่องที่จะเรียนในวันพรุ่งนี้