ข้าพเจ้าเหนื่อยเหลือเกินวันนี้ ไปเรียนตั้งแต่เช้าจดเย็นแต่ดันยังต้องมีงานทำจนค่ำอีก ถ้างานเสร็จเมื่อใด ข้าพเจ้าจะขอนอนหลับเป็นตายเลย