..... เบญจศีล ... ( กลบท นายโรงลืมกรับ ) .....

ศีลทั้งห้าพาสู่ประตูสุข ..... ปลดเปลื้องทุกข์รุกไล่อบายหมด

ขอขอบคุณ ภาพจาก google.com... พุทธองค์ทรงสอนขั้นตอนสงบ

ให้รู้หลบเวรกรรมจำมั่นเหมาะ

บาปนรกหมกไหม้ในคราวเคราะห์

เพียงสอดเสาะสู่หาพาชีวิต


... อย่ามุ่งร้ายหมายล่าฆ่าเป็นศพ

ควรน้อมนบความหมายให้ตามติด

ใช้ศีลธรรมนำกู้สู่ความคิด

กำหนดจิตดีร้ายหลายหลากนัก


... ลักขโมยโกยกองของเสดาะ

ทำฉอเลาะเพราะมิใคร่ได้ประจักษ์

หยิบมาเองเกรงต้องเป็นของลัก

จำตระหนักหลีกลี้หนีหายวับ


... กามคุณหนุนวายละอายหลบ

คิดบัดซบคบชู้สู่ตายดับ

ผิดลูกเมียเสียหายถึงวายยับ

จงรีบกลับตัวใหม่ละอายพบ


... คำพูดปดมดเท็จเหตุจงเจาะ

บางคราวเกาะแกะเรื่องเคืองแจ้งจบ

พูดโกหกพกลมถ่มถุยทบ

ดั่งจะลบบาปเวรไม่เน้นรับ


... ดื่มสุราพาเมาเล่าโกหก

พูดเพ้อพกวกวนจนตัวหลับ

ทำขาดครองตรองผิดไม่คิดนับ

หากขานขับคบหาอายุลด


... ศีลทั้งห้าพาสู่ประตูสุข

ปลดเปลื้องทุกข์รุกไล่อบายหมด

ใจผ่องแผ้วแววใสไม่รันทด

โปรดจงงดสร้างบาปตราบเป็นนิจ


ผู้ประพันธ์ : วันปีย์


กลบท นายโรงลืมกลับ จะมีการบังคับ สัมผัสนอก ด้วย "คำตาย" เท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ศิล ๕ รักษาไว้

จะห่างไกล นรกภูมิ

............................