​จันทร์ซ่อนดาว

จันทร์ซ่อนดาว

กระต่ายใต้เงาจันทร์

วันนี้..จันทร์เอาดาวซ่อนอยู่ไหนที่ขอบฟ้า

ฉันมองหาหลายคืนยังไม่เห็น

โปรดเถิดหนาดวงจันทร์ฉันจำเป็น

อย่าซ่อนเร้นดวงดาวเอาไว้เลย

โปรดเอาดวงดาวมาให้ฉันได้นับ

วอนดวงดาวเจ้ากลับทำเมินเฉย

จันทร์เอ๋ยจันทร์ฉันเหงาเข้าใจเอย

อย่าชาเฉยที่เอ่ยขอต่อดวงจันทร์

ฉันเหงา หนาวสั่น หวาดหวั่นจิต

เฝ้าครุ่นคิดวุ่นวายใจเหหัน

ทุกข์ทับถมซับซ้อนอ้อนวอนจันทร์

โปรดสร้างฝันโปรยดาวที่ราวฟ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกลอนกระต่ายใต้เงาจันทร์ความเห็น (0)