​มาเรียนทำบายศรี

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มาเรียนทำบายศรี

...

จะหยิบจะจับ...........ขยับประคอง

ฤจ้องฤมอง...............แกะตองตะปู

จะช่วยจะก่น.............ฤบ่นพธู

นำเข้านำสู่................ระเบียบวิชา

นำพานนำดอก..........และหนีบกระดาษ

ตะไกรมิพลาด...........สิปรารถนา

แหนะโฟมเจาะเบ้า....มะเข้าวิชา

ริเริ่มเถอะหนา...........อเนกอุบาย

...

ฝึกเขียนตามแบบปมาณิกฉันท์ 8 หนึ่งบทมี 4 บาท บาทละ 8 พยางค์ แบ่งเป็น 2 วรรค วรรคละ 4 พยางค์ “ส่งสัมผัสแบบกลอน” (สัมผัสนอก สัมผัสใน)…

ลักษณะครุ(เสียงหนัก-ยาว) – ลหุ(เสียงเบา-สั้น) เหมือนกันทุกบาทคือ...

ลหุ-ครุ-ลหุ-ครุ...........ลหุ-ครุ-ลหุ-ครุ

.................................

“พี่หนาน”

24/8/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (0)