เรียนว่ายากแล้วทำงานนะสิยิ่งต้องใส่ใจ

ธวัชชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในการเรียนมีครูค่อยช่วยเหลือเป็นโค๊ชในการสอนเรา สอนได้ในทกเรื่อง ทุกอย่าง แต่เมื่อย่างเข้าสู่การทำงานชั่งแตกต่างกันเหลือเกิน การทำงานใช้ว่าจะสุขใจเสมอไป บางครั้งการทำงานก็ทำให้เราต้องรู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และค่อยช่วยเหลือกัน การคบเพื่อนวัยทำงานก็ต้องคบแบบจริงใจ ใช่ว่าจะคบเพื่อหาผลประโยชน์ ถ้าหากเราต้องการแบบนั่นเชื่อไว้ได้เลยเพื่อนก็ต้องการแบบนั่นด้วย ฉะนั่น การทำงานคือการอยู่กับชีวิตจริง มีขึ้นมีลง อย่ายึดติดกับตำแหน่งแต่ "จงเปรียบตนเองอย่างรวงข้าว ที่โน้มน้าวไปได้ตามกระแสลม "

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คนทำงาน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รวงข้าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)