คุณค่าของการยิ้มด้วยหัวใจ

คุณค่าของการยิ้มด้วยหัวใจ สัมผัสได้ด้วยความรู้สึก

1. ยิ้มช่วยสร้างความมั่นใจ

2. ยิ้มช่วยสร้างบุคลิกภาพ

3. ยิ้มช่วยสร้างเสน่ห์ และสารแห่งความสุข

4. ยิ้มช่วยสร้างสัมพันธภาพ

5. ยิ้มช่วยสร้างความมีเอกลักษณ์ในตัวเอง

ในบางครั้งการบริหารจัดการสิ่งใหม่ สิ่งยาก สิ่งท้าทาย อาจเริ่มต้นได้จากการยิ้มให้กับตัวเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Smileความเห็น (0)