ภาพเก่าเล่าเรื่อง

"ภาพการแต่งกายของทหารปืนใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ ๕"

วันนี้แอดมินจะมานำเสนอภาพและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบ้านเรากันบ้างหลังจากที่ได้นำเสนอเรื่องราวของต่างประเทศไปเสียมาก

ภาพนี้ถูกถ่ายในปี พ.ศ.๒๔๔๒ ซึ่งเป็นยุคสมัยของกษัตริย์ลำดับที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในภาพนี้เป็นการแสดงการแต่งกายของทหารปืนใหญ่ในสมัยนั้น ถ่ายในกระทรวงกลาโหม ปืนใหญ่ในภาพเป็นแบบ "อาร์มสตรอง ขนาด ๓ นิ้ว" เป็นปืนชนิดบรรจุทางปากลำกล้อง ซึ่งได้สั่งเข้ามาใช้ในราชการเมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๕ ในกองทหารปืนใหญ่ญวนรุ่นแรก (กองปืนใหญ่อาสาญวน)

กองปืนใหญ่อาสาญวนนั้นมี ๒ กอง โดยกองหนึ่งนั้นเป็นทหารวังหน้าของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ถูกตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๕ โดยทหารนั้นเป็นพวกญวนเข้ารีตคริสต์ศาสนา ซึ่งเข้ามาสวามิภักดิ์เมื่อคราวสงครามไทยกับญวน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ แล้วได้ถูกหยุบมารวมกับทหารวังหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ส่วนอีกกองหนึ่งนั้น เป็นทหารปืนใหญ่ญวนนับถือพุทธศาสนา ซึ่งเป็นทหารวังหลวง ตั้งขึ้นทีหลัง โดยเป็นหน่วยเดิมของกรมทหารปืนใหญ่หลวง หรือกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาพเก่าเล่าเรื่องความเห็น (0)