วิวาทะเรื่องจริยธรรมทางวิชาการ


ต้นเหตุมาจากการกล่าวหา ทีดีอาร์ไอ ใน บทความนี้

ทีดีอาร์ไอ ชี้แจง ที่นี่


ผมอยากเห็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัย เช่น วช., สวรส., หรือ สกว. ออกมาจัดเวทีอภิปราย และนำเสนอข้อโต้แย้งของแต่ละฝ่าย และความเห็นของผู้รู้ฝ่ายที่เป็นกลาง เพื่อบอกสังคมไทยว่า เรื่องนี้แก่นข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยคืออะไรวิจารณ์ พานิช

๑๓ ก.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)