จิตอาสา

เมื่อตอนที่ดิฉันเป็นนักศึกษากิจกรรมบำบัดปีที่ 1 ได้มีโอกาสไปทำจิตอาสาที่โรงพยาบาลเด็กราชวิถึ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไป การทำจิตอาสาครั้งนี้นั้นจะทำให้เราได้เห็นการทำงานของวิชาชีพกิจกรรมบำบัดมากขึ้น ทำให้ในช่วงแรกๆรู้สึกกังวลเล็กน้อยว่างานจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อได้ไปถึงที่โรงพยาบาลแล้ว ความกังวลก็หายไป ได้เห็นงานของนักกิจกรรมบำบัดมากขึ้น

ในช่วงที่ดิฉันได้เข้าไปทำอาสานั้น เป็นช่วงที่มีผู้รับบริการเด็กที่เป็นสมาธิสั้น ทำให้เห็นว่าน้องมีพลังล้นเหลือมาก จึงต้องจัดกิจกรรมที่ทำให้ได้ใช้พลังเต็มที่ และยังได้เห็นคนไข้หลากหลาย เช่น ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบ เด็กที่มารับบริการกระตุ้นกลืน พัฒนาการล้าช้า ทั้งนี้นักกิจกรรมบำบัดมีบทบาทที่จะบำบัดให้ผู้รับบริการทุกช่วงวัยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ดังเดิม หรือเต็มศักยภาพมากที่สุด รวมถึงการทำงานในโรงเรียนพิเศษต่างๆซึ่งช่วยในการพัฒนาการของเด็ก ในโรงพยาบาลจิตเวชต่างๆ ยังมีการฝึกอาชีพให้กับผู้ป่วยจิตอีกด้วย ทำให้ดิฉันได้เห็นว่านักกิจกรรมบำบัด สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้มากมาย มีความสำคัญอย่างมากและยังเป็นอาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่อีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์ครั้งใหม่ความเห็น (0)