ความรู้ใหม่...กับการเรียนแบบใหม่

วันที่4 จากการเปิดเทอมมาเป็นนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่2 ทำให้เรารู้ว่าหนทางในข้างหน้าเป็นอย่างไร ทำให้เข้าใจในวิชาชีพมากขึ้นและเห็นภาพในอาชีพชัดเจน เนื้อหาบางอย่างที่เราไม่รู้ก็ค่อยๆซึมซับไปในห้องเรียน ดังนั้นในฐานะที่เป็นนักศึกษากิจกรรมบำบัดคนนึงที่มีความรู้ใหม่จากการได้เรียนในห้องวันนี้ เพราะคิดว่าถึงแม้จะเป็นความรู้ที่เล็กน้อยแต่ฉันเชื่อว่ามันสำคัญกับวิชาชีพนี้เป็นอย่างมาก

OT ต้องรู้จัก

-Self care (กิจกรรมการดำเนินชีวิตที่ต้องดูแลตัวเอง)

-Rest (การพักผ่อน)

-Play (การเล่น)

-Education (การศึกษา)

-Social life (กิจกรรมทางสังคม)

-Leisure (กิจกรรมยามว่าง)

-Work paid (การทำงาน)

-Volunteer (กิจกรรมทางสังคมไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม)

สุขภาวะที่สำคัญ

1.จิตใจ

2.ร่างกาย

3.สังคม

4.จิตวิญญาณ **ข้อนี้สำคัญมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ใหม่ที่ได้จากการเรียน...แบบไม่น่าเบื่อความเห็น (0)