๖๘๓. วันแม่ ปี ๒๕๕๘...(๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘)

วันแม่ ปี ๒๕๕๘...(๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘...ตรงกับวันแม่ของทุก ๆ ปี...

ฉันซื้อพวงมาลัย ๒ พวง เพราะปีนี้ มีพิเศษมาให้กับ

อีก ๑ คน คือ พ่อ ที่เสียชีวิตไปเมื่อปลายปี ๒๕๕๗

ต่อไปนี้...หากมีอะไรเกี่ยวกับ พ่อกับแม่...ฉันจะต้องซื้อ

พวงมาลัยไปไหว้ท่านที่เจดีย์ที่เก็บกระดูกท่านทั้งสอง

เพราะต่อไปนี้...ไม่มีอีกแล้วที่ฉันจะมีพระไว้ที่บ้าน

ให้ฉันได้กราบไหว้ เหมือนเช่นคราวที่ท่านมีชีวิตกันอยู่

ฉันชวนแม่อ้อม พ่อเพรียงของเจ้าฟ้าคราม ฟ้าคราม

ไปไหว้ตากับยายที่เจดีย์...สำหรับฉันจะมี ๒ วัน ที่ฉัน

ปฏิบัติเสมอมา นั่นคือ วันสงกรานต์และวันแม่...แต่ต่อไป

คงไปที่นั่น ๓ วัน เพราะมีวันพ่อเพิ่มมาอีก ๑ วัน...

ถึงแม้ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่ให้ฉันได้ปรนนิบัติกันแล้ว...

แต่พวกท่านก็ยังอยู่ในใจของลูก ๆ หลาน ๆ เสมอ...

กับคำว่า "คิดถึง" ยังจารึกอยู่ภายในใจของฉันตลอดเวลา...

ต่อให้พวกท่านจากฉันไปนานเพียงใดก็ตาม...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ