​KM วันละคำ 646. AAR ที่มีพลัง

ต้องเปิดใจ ไม่กลัวผิด เพื่อร่วมกันทำความเข้าใจ "the whole"

KM วันละคำ 646. AAR ที่มีพลัง

AAR ของทีมงานจัด ANHPERF 2 ที่ส่งมาเป็น E2E (E-Mail to E-Mail) ทำให้ผมได้เรียนรู้ และไตร่ตรองพลังของ AAR ที่มีคุณภาพสูง จึงนำมา ลปรร. ในบันทึกนี้

ผู้ร่วม AAR ต้องบอกแบบเปิดใจ ตรงไปตรงมาตามที่ตนเข้าใจและรู้สึก บางส่วนจึงอาจถูกมองว่า "เข้าใจผิด” ซึ่งไม่จริง การทำ AAR ต้องให้ความเห็น/ความรู้สึก จากมุมของตน กล้าที่จะแตกต่างจาก คนอื่น ซึ่งจะช่วยให้ทั้งทีม เห็น "the whole” ไม่ใช่เห็นจากมุมเดียว เพื่อช่วยให้ทีมงานปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น

AAR เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทุกคนเห็น/เข้าใจ "the whole” ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงให้เกิดสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น เป็นกระบวนการรับฟังซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เน้นถกเถียงถูกผิดปิดกั้น บางมุมมอง

หากเราได้รับ AAR ล่วงหน้าจากคนอื่นๆ ด้วย ก็จะมีประโยชน์มาก จะทำให้การประชุม F2F มีพลังยิ่งขึ้น

ในมุมมองของผม AAR มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งที่ซับซ้อนและยาก ให้สามารถดำเนินการต่อได้อย่างมีพลัง พลังของฝ่ายต่างๆ ที่มีเป้าหมายที่ทรงคุณค่าสูงยิ่ง ร่วมกัน AAR เป็นเครื่องมือใช้พลังของความแตกต่าง ให้รวมพลังพุ่งสู่การลงมือทำในจุดต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายอันทรงคุณค่า ร่วมกัน

วิจารณ์ พานิช

๙ ส.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)