ปฏิบัติธรรมวันพระ

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา มีกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เขียนได้พยายามทำมาประจำทุกปี กล่าวคือ ก่อนเข้าพรรษาจะตั้งปณิธานว่า..ทุกวันพระจะต้องไปสวดมนต์เย็น และปฏิบัติธรรมที่วัดใกล้บ้านทุกครั้ง...แต่ปี่ที่ผ่านมาขาดไปหลายวันวันพระ มาปีนี้จึงขอเริ่มปฏิบัติใหม่ และจะพยายามทำให้สำเร็จ...นับวันอายุก็จะมากขึ้นแล้ว..คงต้องเตรียมเสบียงไว้ก่อน..!!!


มาปีนี้จึงได้ตั้งใจและตั้งปณิธานว่าจะทำเช่นนี้อีก ในวันพระแรกของเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมา จึงได้ไปสวดมนต์เย็นที่วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เชิงสะพานพระราม 7 ซึ่งทางวัดจะมีกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี โดยจะญาติโยมมาบวชเนกขัมม(จำศีล)ทุกวันพระ ได้ข่าวว่าปีนี้ทางวัดได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวัดอาทิตย์ เพิ่มชึ้นอีก

ท่านเจ้าอาวาสนำคณะสงฆ์และญาติโยมฝึกปฏิบัติ

สำหรับวัดอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ศาลาการเปรียญหลังเดิม เพื่อเปิดเโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้มาปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา


พิธีจะเริ่มสวดมนต์ตั้งแต่เวลา 19.00 น. -20.30 น. หลังจากนัันจะฝึกปฏิบัติมีการนั่งสมาธิ และเดินจงกรมในขณะปฏิบัติพระคุณเจ้าได้บรรยายธรรมไปด้วย แผ่เมตตา และเจ้าอาวาสกล่าวสัมโมทนียกถากับญาติโยม เป็นอันเสร็จพิธี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยคมคิด เพื่อชีวิตที่ดีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุๆครับ