ทำบญเทศกาลเข้าพรรษา

ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา บางท่านก็เดินทางกลับไปบ้านต่างจังหวัด เพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านและทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา และยังมีโอกาสได้เยี่ยมญาติ พี่น้อง พ่อและแม่ ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน

ผู้เขียนเดิมจะเดินทางกลับไปบ้านต่างจังหวัดเกือบจะทุกปี จะไปทำบุญเข้าพรรษา ซึ่งที่บ้านเดิมจะมีประเพณีแห่ต้นเทียนช่วงเข้าพรรษา ชาวบ้านจะร่วมกันทำต้นเทียน แต่ประเพณีดังกล่าวเริ่มเลือนหายไป กลายเป็นไปซื้อต้นเทียนและหลอดไฟมาถวายแทน ทำให้ประเพณีดั่งเดิมที่เคยสืบต่อกันมา ซึ่งประเพณีดังกล่าวทำให้ชาวบ้านมีความรัก ความสามัคคี และร่วมจิตร่วมใจทำต้นเทียนหายไป และยังได้ทำบุญสังฆทานและพิธีสวดบังสุกุลถึงบรรพบุรุษอีกด้วย

ต่อมาระยะหลัง ๆ ไม่ค่อยได้ไป เนื่องจากวการเดินทางต้องใช้เวลานานมาก เนื่องจากการเดินทางรถรามีจำนวนเพิ่มขึ้น การจราจรติดขัด เดิมใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง ปัจจุบันต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 10-12 ชั่วโมง แถมมีความเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย จึงหันมาทำบุญในเขตเมืองหลวงแทน

วิหารเจ้าแม่กวนอิม


ปีนี้ จึงได้พาครอบครัวไปทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษา ทำสังฆทาน และปิดทองพระที่วัดทุ่งเศรษฐี แถวมหาวิทยารามคำแหง ๒ แทน เคยได้ยินแต่ชื่อมานาน ไม่เคยไปทำบุญสักครั้ง ปรากฎว่าเป็นวัดที่ใหญ่โต มีประชาชนมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก รถราหาที่จดแทบไม่ได้ วัดมีการพัฒนาหลายด้าน มีการจัดนิทรรศการ การหล่อเทียนเข้าพรรษา มีถวายสังฆทาน ปิดทองพระ ตักบาตรประะจำวันเกิด สวดมนต์ และมีเทวสถานในการสักการะขอพรต่าง ๆ อีกทั้งยังสถานที่สำหรับถ่ายภาพอีกด้วย มาวัดแห่งจะได้ทำบุญครบวงจร


หล่อเทียนเข้าพรรษา


ภายในศาลามีการทำบุญตักบาตรพระประจำวันเกิด ปิดทองพระปฏิมาและถวายค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า


ถ่ายรูปครอบครัวเป็นที่ระลึกหน้าพระธาตุเคียวแก้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยคมคิด เพื่อชีวิตที่ดีความเห็น (0)