การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดการสัมมนา เรื่อง การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเชิญผมไปพูด keynote


จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๑๓ มิ.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

ลิ้งเสียครับอาจารย์ ขึ้นว่า file not found