สอนลูกนับเดือนในหนึ่งปี

จะสอบอีกแล้วนะครับลูก ศุกร์นี้ลูกมีสอบกลางภาคอีกสองวิชา คือ ภาษาอังกฤษ กับ สังคม แม่ได้ลองประเมินลูกดูบ้างแล้วสำหรับวิชาสังคมพบว่าลูกยังไม่ค่อยแม่นเรื่องการนับเดือนครับ แม่จึงทำแบบฝึกหัดสอนลูกนับเดือนในหนึ่งปีขึ้นมาให้ลูกตามไฟล์นี้นะครับ

calendar worksheets.pdf

และเช่นเคยแม่เผยแพร่ไว้ใน GotoKnow ไว้ด้วยเพื่อพ่อแม่คนอื่นๆ จะได้นำไปใช้ฝึกให้ลูกเช่นกันครับ แม่ถือว่าการให้ทานปัญญาความรู้แก่ผู้คนนั้นนับเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งครับลูก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำบ้านให้เป็นวัดความเห็น (1)