วันภาษาไทย

วันภาษาไทย......

นับวันเด็กเริ่มพูดจาด้วยภาษาแปลกๆ....เขียนเรียงความไม่ค่อยจะร้อยรัด.....ครู..ผู้ปกครองและตัวนักเรียน ต้องร่วมด้วยช่วนกัน ...อนุรักษ์ภาษาพูด ภาษาเขียน ให้ดีดังเดิม

พร้อมกันนี้ได้นำภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้ชมกันค่ะ

........ราตรีสวัสดิ์......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกปิยนุชความเห็น (0)