ไร้สาระ

สวัสดี สวัสดี GTK บ้านหลังนี้ที่อบอุ่นและคุ้นเคย

นานมากแล้วที่ไม่ได้เขียนอะไรฝากไว้ที่บ้านหลังนี้ เนื่องจากภาระหน้าที่และเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตามกฎเกณฑ์แห่งอนัตตา คือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป แต่นั่นทำให้เราได้เรียนรู้ ซึมซับเอาประสบการณ์ อารมณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น เก็บเกี่ยวไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนตัวเองว่า มนุษย์เรานั้นจริงๆ แล้วต้องการอะไรในชีวิตบ้าง ความสบายกาย ความสบายใจ นี่หรือที่เรียกว่าความสุข หากไม่ใช่แล้วอะไรคือความสุขในของชีวิตมนุษย์เล่า....?

บันทึกนี้ไม่มีสาระอะไรมากมาย ต้องกราบขออภัยทุกท่านที่เสียเวลาเข้ามาอ่าน ที่อยากเขียนเพียงเพื่อสร้างกำลังใจให้ตัวเองในวันที่อ่อนล้า หนาวเหน็บในท่ามกลางหมู่ชน ชีวิตที่ผ่านมาผ่านไปจวบจนถึงวันนี้ได้พบเจอผู้คนหมากหลายอารมณ์แตกต่างที่มาที่ไป แต่ได้รู้ซึ้งถึงน้ำมิตร ขอบคุณ ขอบคุณ และขอบคุณ

คารวะด้วยจิตและขออภัยทุกท่านที่เสียเวลากับบันทึกไร้สาระนี้

มิตรภาพ 639

30 / 7 /58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกที่อยากเขียนความเห็น (0)