ชีวิต...ธรรมชาติ...โลก


ชีวิต.....สาระการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ บรรจุสาระการเรียนรู้ไว้ 8 สาระที่สำคัญ ปัจจุบันเพิ่มรายวิชาประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองเข้ามาให้ครูปวดหัวกับการวิ่งตามหลักสูตร ในการจัดและบรรจุหลักสูตรลงในหลักสูตรสถานศึกษา ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดต้องการ ท้ายสุดมีกระแสออกมาว่า ต้องการลดชั่วโมงการเรียนการสอนแต่ละสาระให้น้อยลง....เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้มากขึ้น อย่างนั้นใช่หรือไม่??? ถ้าเป็นเช่นนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการใช้ชีวิตกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะ เพราะการเรียนรู้การใช้ชีวิตให้อยู่รอดในสังคมของการแข่งขัน แก่งแย่งนั้น น่าจะเป็นสาระหลักที่ควรบรรจุไว้ในหลักสูตร


ธรรมชาติ......ครูและห้องเรียนที่วิเศษที่สุด

ห้องเรียนจากธรรมชาติ เป็นข้อกำหนดที่หน่วยงานต้นสังกัด ให้ครูผู้สอนได้ตระหนักมาตั้งแต่หลักสูตรเก่า พุทธศักราช ๒๕๐๓ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๒๑ และ พุทธศักราช ๒๕๓๓ , พุทธศักราช ๒๕๔๔ , พุทธศักราช ๒๕๔๗ จนกระทั่งถึง หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑ จวบจนทุกวันนี้ห้องเรียนและบทเรียนจากธรรมชาติก็ยังปรากฏในกระบวนการเรียนรู้ที่ครูต้องจัด ซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนต้องยอมรับว่าการได้เรียนรู้และสัมผัสกับของจริง สถานการณ์จริง น่าจะเป็น Backward Design ได้มากว่า รูปแบบที่การสอนทางจินตนาการของนักการศึกษา ที่พยายามยัดเยียดให้ครูได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม

โลก........สถานศึกษาที่แท้จริง

ทุกการเรียนรู้และความสำเร็จในชึวิต ไม่จำเป็นเลยต้องมีสถาบันที่ได้รับการรับรอง การจบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำ ไม่ใช่สิ่งที่จะการันตีความสำเร็จของชีวิตเสมอไป คนที่เข้าใจและปรับตัว ปรับแนวคิด ทัศนคติตามความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เท่านั้น คือผู้ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพชีวิตที่ดีของศิษย์คนแล้วคนเล่า รุ่นแล้วรุ่นเล่า และเป็นสุดยอดปรารถนาของความเป็นครู แม้บางคนจะไม่ได้มีหน้ามีตาในสังคมก็ตาม คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรม 8 ประการ นั่นคือ

ขยัน .. ประหยัด .. ซื่อสัตย์ .. มีวินัย .. สุภาพ .. สะอาด .. สามัคคี .. มีวินัย สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจาการสั่งสอนของครูในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว หากแต่มันเป็นการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก โดยมีครอบครัวและสังคมช่วยประคองให้เกิดขึ้นจริง....มิใช่จินตนาการ

หมายเลขบันทึก: 592876เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2015 13:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กรกฎาคม 2015 13:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

โปรเจคหนึ่ง(ปั้นดิน)..ที่เป็นสื่อ ให้เด็กใกล้ ชิดสิ่งที่ขาดหายไป..จากชีวิต ประจำวัน..ดิน. .(ธาตุสำคัญของ ชีวิต )

ปัจจุบันกลายเป็นดินน้ำมันหมดแล้วจ้ะคุณยายธี เด็กไม่รู้ว่า ดินเหนียว เป็นยังไงแล้ว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี