แบบทดสอบหลังเรียนวิชาภาษากับวัฒนธรรม(ชุดที่ ๑)


แบบทดสอบหลังเรียน วิชาภาษากับวัฒนธรรม(ชุดที่ ๑)

๑. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า วัฒนธรรมตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ก. สิ่งดีๆ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ข. ความเจริญในทางวิชาความรู้
ค. ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ
ง. สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ

๒.ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาของวัฒนธรรมไทยตามความเป็นของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
ก. วัฒนธรรมทางวัตถุ

ข. วัฒนธรรมทางสุนทรียะ
ค. วัฒนธรรมทางการบริโภค

ง. วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี
๓.ความเจริญในทางวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับความนิยม ความงดงาม และความไพเราะจัดเป็นวัฒนธรรมทางใด
ก. ทางจิตใจ

ข. ทางสุนทรียะ

ค. ทางภาษาและวรรณคดี

ง. ทางขนบธรรมเนียมประเพณี
๔.ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า “วัฒนธรรม” ในเชิงสังคมวิทยาได้ถูกต้องที่สุด
ก. สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์
ข. สิ่งดีที่สร้างความเจริญงอกงามให้แก่สังคม
ค. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีการถ่ายทอดไปสู่รุ่นอื่น
ง. วิถีชีวิตและความคิดดีงามของคนในอดีตที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้

๕.ข้อใด มิใช่ ลักษณะของวัฒนธรรม
ก. แบบพฤติกรรมของพฤติกรรมของมนุษย์
ข. เกิดจากการเรียนรู้
ค. เป็นมรดกทางสังคม
ง. เป็นสิ่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้

๖.ข้อใด ไม่ใช่ วัฒนธรรม ประเภทเดียวกัน

ก. เสื้อผ้า รองเท้า รถมอเตอร์ไซด์

ข. บ้านทรงไทย ไม้แกะสลัก เสื่อจันทบูร
ค. ทองหยิบ ทองหยอด ข้าวเกรียบปากหม้อ
ง. ความเชื่อเรื่องพรหมจรรย์ การรักนวลสงวนตัว เรือนหอ

๗.หลักศิลาจารึกฯ แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยด้านใด

ก. ด้านศิลปกรรม

ข. ด้านสถาปัตยกรรม

ค. ด้านภาษา

ง.ด้านชีวิตความเป็นอยู่

๘.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

. ก.ณเดชบวชเณรเมื่อปิดภาคเรียน

ข.คุณแม่บอกลูกสาวให้พูดจาไพเราะ

ค.ญาญ่าแต่งกายชุดประจำชาติไปงานเลี้ยง

ง.นักเรียนทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ

๙.ข้อใดใช้ภาษาเหมาะกับสถานการณ์

ก.ครูแถลงให้นักเรียนทราบถึงผลการสอบ

ข.สมัยนี้ผู้หญิงมีบทบาทเท่าเทียมกับผู้ชายแล้ว

ค.อธิบดีตำรวจสั่งสอบสวนทวนพยานผู้ต้องหา

ง.รัฐบาลมีนโยบายผลิตหมอฟันให้เพียงพอปีงบประมาณนี้

๑๐.ข้อใดเป็นภาษาตามความหมายอย่างแคบ

ก.อวัจนภาษา

ข. ภาษาท่าทาง

ค. ภาษาคอมพิวเตอร์

ง. ภาษาพูดของมนุษย์

๑๑.ข้อใดไม่ใช่การสืบทอดวัฒนธรรม

ก.มุนินทรืฝึกอ่านทำนองเสนาะ

ข.ครูสอนนักเรียนร้องเพลงไทยเดิม

. ค.บุรีอ่านวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณี

ง.สมเดชชอบดูภาพยนตร์ต่างประเทศ

๑๒.ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสม

ก.นงนุชชอบเล่นดนตรีไทย

ข.เขาขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ค.รถโดยสารพุ่งออกจากสถานีอย่างเชื่องช้า

ง.พ่อค้าวางของกีดขวางทางจราจร

๑๓.ภูมิปัญญาข้อใดที่มีความสำคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ

ก. อาหารไทย

ข. รำไทย

ค. มวยไทย

ง. ร้องเพลงไทย

๑๔.การรำกลองยาวเป็นศิลปะการฟ้อนรำของภาคใด

ก. ภาคกลาง

ข. ภาคใต้

ค. ภาคอีสาน

ง. ภาคเหนือ

๑๕.ข้อใดไม่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม

ก. การทำอาชีพการเกษตร

ข. ประเพณีการลอยกระทง

ค. การนัดหยุดงาน

ง.การอยู่เป็นครอบครัวใหญ่

๑๖.การจัดทำสารานุกรมภาษาถิ่น เป็นภูมิปัญญาสาขาใด

ก. ศาสนาและประเพณี

ข. ภาษาและวรรณกรรม

ค. ศิลปกรรม

ง. การจัดการองค์กร

๑๗.วัฒนธรรมพื้นบ้านมักสืบทอดด้วยวิธีใด

ก.การค้นคว้า

ข.การบันทึก

ค.การบอกเล่า

ง.ผ่านดาวเทียม

๑๘.วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นต่างกันหรือคล้ายกันเกิดจากหลายสาเหตุ ยกเว้นข้อใด

ก.ทรัพยากร

ข.ความเชื่อ

ค.ฐานะของคนในสังคม

ง.สภาพภูมิศาสตร์

๑๙.ใครปฏิบัติผิดประเพณี

ก.ฟ้าเล่นปริศนาคำทายกับเพื่อน

ข.ต่อทักทายผู้ใหญ่ด้วยการจับมือ

ค.ฝนแต่งตัวสวยทุกวัน

ง.วีบูชาแม่โพสพ

๒๐.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

ก.น้ำท่วม

ข.ภูมิอากาศ

ค.รัฐบาลคอร์รัปชั่น

ง.ประชากรหนาแน่น

๒๑.ใครไม่รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย

ก.หนิงไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนทุกวัน

ข.อ้อมพูดภาษาไทยอีสานกับเพื่อน

ค.ปอมเรียนร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ง.เปรี้ยวแต่งกายตามแฟชั่น

๒๒.เหตุใดคนในภาคอีสานจึงนิยมแต่งกายด้วยผ้าฝ้าย

ก.มีความสวยงาม

ข.ราคาถูกกว่าชนิดอื่น

ค.อากาศร้อนและแห้งแล้ง

ง.มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์

หมายเลขบันทึก: 592741เขียนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 09:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 09:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

ขอเฉลยหน่อยครับ

รบกวนขอเฉลยด้วยรคะเพราะต้องใช้ในการสอบวัดผลปลายภาคนี้คะ ขอบคุณคะ

ขอเฉลยหน่อยค่ะ

ขอเฉลยไม่มีจะลงหาพ่องมึงหรอ เป็นครูจริงป่ะ อวดฉลาดมีแค่22ข้อ เสร่อ

ขอเฉลยหน่อยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี