ดิฉันเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่รู้จักความรัก แม่ทราบว่าความรักคืออะไร แต่ถ้าข้าพเจ้ามีความรักก็จะเก็บรักษามันเป็นอย่างดีคะ