สำหรับการเรียนในวันอาทิตย์นี้ ทำให้ได้รู้การใช้ Internet และความหมายต่างๆที่เกี่ยวกับ Internet และวิธีการค้นหาข้อมูลต่างๆ และการสืยค้นข้อมูลขั้นสูง โดยการค้นหาจาก ไฟล์ต่างๆ เช่น จาก pdf doc ppt xld และ pif เป็นต้นซึ่งสามารถนำไปใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆในชีวิตประจำวันได้