เทอมนี้ต้องสงเกตการสอนเป็นเวลา 2 สัปดาห์  กลัว และตื่นเต้น อยากไปนะ  แต่กว่าเลือกโรงเรียนได้ก็เหนื่อยใจ ตรงนั้นก็อยากไปตรงนี่ก็อยากไป  ปรึกษาอาจารย์หลายครั้ง  จนตัดสินใจได้  คิดหลายตลบ

ตอนนี้เลือกได้แล้วละ