หลากหลาย มายแมพของโหนด วิทยากรครอบครัว 10 จังหวัดนำร่อง

ศูนย์ที่ขยับให้ขับเคลื่อน ศูนย์ที่ขับเคลื่อนยกระดับเป็นศูนย์ ดีเด่นให้ขยับขับเคลื่อนทั้งจังหวัดโดยทีมวิทยากรจังหวัด อีกทั้งฝึกให้เป็นวิทยากรกระบวนการ ฝึกให้เป็นนักถอดบทเรียน แต่ละจังหวัด ต้องถอดบทเรียนพื้นที่ อย่างน้อยจังหวัดละ 1ศูนย์ ถอดบทเรียนโครงการ และถอดบทเรียนทีมวิทยากร หลังจากที่ได้โจทย์ ได้การบ้าน ทุกโหนดก็กลับไปปฏิบัตการ

สค (สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิด

จังหวัดนำร่อง ฝึกอบรมปฎิบัติการ วิทยากรครอบระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นปี 2558 กำหนดภาระกิจให้

วิทยากรกลับไปพื้นที่ ผลักดันให้เกิด ศูนย์พัฒนาครอบครัวทุกตำบล และไปพัฒนายกระดับศูนย์ ฯ ให้

ขยับ ศูนย์ที่ขยับให้ขับเคลื่อน ศูนย์ที่ขับเคลื่อนยกระดับเป็นศูนย์ ดีเด่นให้ขยับขับเคลื่อนทั้งจังหวัดโดย

ทีมวิทยากรจังหวัด อีกทั้งฝึกให้เป็นวิทยากรกระบวนการ ฝึกให้เป็นนักถอดบทเรียน แต่ละจังหวัด

ต้องถอดบทเรียนพื้นที่ อย่างน้อยจังหวัดละ 1ศูนย์ ถอดบทเรียนโครงการ และถอดบทเรียนทีมวิทยากร

หลังจากที่ได้โจทย์ ได้การบ้าน ทุกโหนดก็กลับไปปฏิบัตการ แล้วทาง สค.ก็กำหนด ให้วันที่ 5- 8

กรกฎาคม 2558 รวมพลโหนดทั้ง 10 จังหวัด เอาการบ้านมาส่ง ณ. โรงแรมซีบีซ หาดจอมเทียน

วิทยากรทั้ง 10 จังหวัดทำงานภายใต้ นโยบายยุทธศาสตร์และการพัฒนาสถาบันครอบครัวไทยให้เข้ม

แข็ง ปี 2557- 2559 ซึ่งมี 4 ยุทศาสตร์

ยุทศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครอบครัวแบบองค์รวม

ยุทศาสตร์ที่ 2 การสร้างหลักประกันและคุ้มครองทางสังคม

ยุทศาสตร์ ที่3 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการที่เอื้อหนุนความเข้มแข็งของครอบครัว

ยุทศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีบทบาทต่อการพัฒนาครอบครัว แต่ละโหนดจังหวัด

นำผลงานที่ได้ลงพื้นที่ ทำการบ้าน มาส่งสค. ผ่านมายแมพที่สวยงาม กระชับ นำมาแบ่งปันผ่านบันทึก


ส่วนอีกจังหวัดคือนครปฐม ยังทำไม่เสร็จ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

หลากหลาย น่าสนใจ น่าเรียนรู้ค่ะ

ขอบคุณ อาจารย์ GD ครอบครัว คือหน่วยสำคัญในการสร้า

สรรต์สังคม จากฐานราก ช่วยกันพัฒนาครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็ง

ต้องขอโทษคุณวอญ่าอย่างยิ่งเลยนะครับ

วันที่ 22 -23 ผมมีภาระกิจที่เรือนจำไชยา

จนกระทั่งเย็น

หวังไว้ว่า..สักวันหนึ่งคงได้พบกันนะครับ อยากพบครับ

.. กัลยาณมิตร..Gotoknow

เรียนน้อง แสง นับว่า เราคลาดการพบปะสนทนา แบบเห็นหน้ากัน

หวังว่าสักหนึ่ง คงได้โคจรมาบรรจบได้พบปะกัน

ด้วยหวังและตั้งใจ

เขียนเมื่อ 

ชอบใจทีมวิทยากรมีหลายจังหวัดมากๆครับ

บังครับโรงเรียนขอเปลี่ยนวันที่ตรังเป็น 18-19 สิงหาคมครับ

เรียนท่านอาจารย์ ขจิต 18-19 สค ชันชี ครับ

เขียนเมื่อ 

คิดถึงจ้าา สบายดีนะจ๊ะลุงวอ

น้องมะเดื่อ เข้าพรรษา ปฎิบัติธรรม ขณะที่ลุง วอ ออกพรรษา แล้ว